วลีลักษณา http://waleelaksana.bloggang.com Recently Posted th bloggang@pantip.com Copyright, 2007 BlogGang.com Fri, 09 Nov 2007 23:30:00 +0700 Mon, 09 Nov 2007 23:30:30 +0700 Pico 4.8 bloggang@pantip.com Bloggang http://www.bloggang.com http://www.bloggang.com/template/theme/0/images/hall.gif 221 54 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=waleelaksana&month=19-08-2017&group=26&gblog=50 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=waleelaksana&month=19-08-2017&group=26&gblog=50 http://waleelaksana.bloggang.com/rss <![CDATA[~*~ กาลวสันต์ ~*~]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=waleelaksana&month=19-08-2017&group=26&gblog=50 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=waleelaksana&month=19-08-2017&group=26&gblog=50 Sat, 19 Aug 2017 17:27:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=waleelaksana&month=16-08-2017&group=26&gblog=49 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=waleelaksana&month=16-08-2017&group=26&gblog=49 http://waleelaksana.bloggang.com/rss <![CDATA[~*~ รักหรือไฉน ~*~]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=waleelaksana&month=16-08-2017&group=26&gblog=49 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=waleelaksana&month=16-08-2017&group=26&gblog=49 Wed, 16 Aug 2017 18:21:07 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=waleelaksana&month=09-08-2017&group=26&gblog=48 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=waleelaksana&month=09-08-2017&group=26&gblog=48 http://waleelaksana.bloggang.com/rss <![CDATA[~*~ ลั่นทม ~*~]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=waleelaksana&month=09-08-2017&group=26&gblog=48 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=waleelaksana&month=09-08-2017&group=26&gblog=48 Wed, 09 Aug 2017 18:32:56 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=waleelaksana&month=05-08-2017&group=26&gblog=47 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=waleelaksana&month=05-08-2017&group=26&gblog=47 http://waleelaksana.bloggang.com/rss <![CDATA[~*~ ฝากคำ ~*~]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=waleelaksana&month=05-08-2017&group=26&gblog=47 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=waleelaksana&month=05-08-2017&group=26&gblog=47 Sat, 05 Aug 2017 21:49:25 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=waleelaksana&month=01-08-2017&group=26&gblog=46 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=waleelaksana&month=01-08-2017&group=26&gblog=46 http://waleelaksana.bloggang.com/rss <![CDATA[~*~ บรรพสัญญา ~*~]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=waleelaksana&month=01-08-2017&group=26&gblog=46 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=waleelaksana&month=01-08-2017&group=26&gblog=46 Tue, 01 Aug 2017 23:27:27 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=waleelaksana&month=24-07-2017&group=26&gblog=45 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=waleelaksana&month=24-07-2017&group=26&gblog=45 http://waleelaksana.bloggang.com/rss <![CDATA[~*~ ลู่รุ้ง ~*~]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=waleelaksana&month=24-07-2017&group=26&gblog=45 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=waleelaksana&month=24-07-2017&group=26&gblog=45 Mon, 24 Jul 2017 8:20:07 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=waleelaksana&month=11-03-2017&group=26&gblog=41 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=waleelaksana&month=11-03-2017&group=26&gblog=41 http://waleelaksana.bloggang.com/rss <![CDATA[~*~ เงาเลือน..เดือนแรม ~*~]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=waleelaksana&month=11-03-2017&group=26&gblog=41 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=waleelaksana&month=11-03-2017&group=26&gblog=41 Sat, 11 Mar 2017 19:10:17 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=waleelaksana&month=04-06-2016&group=26&gblog=39 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=waleelaksana&month=04-06-2016&group=26&gblog=39 http://waleelaksana.bloggang.com/rss <![CDATA[~*~ ลิขิตฟ้า ~*~]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=waleelaksana&month=04-06-2016&group=26&gblog=39 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=waleelaksana&month=04-06-2016&group=26&gblog=39 Sat, 04 Jun 2016 21:13:18 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=waleelaksana&month=30-01-2016&group=26&gblog=38 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=waleelaksana&month=30-01-2016&group=26&gblog=38 http://waleelaksana.bloggang.com/rss <![CDATA[~*~ บันทึกแห่งฟ้า ~*~]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=waleelaksana&month=30-01-2016&group=26&gblog=38 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=waleelaksana&month=30-01-2016&group=26&gblog=38 Sat, 30 Jan 2016 20:39:18 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=waleelaksana&month=19-10-2015&group=26&gblog=37 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=waleelaksana&month=19-10-2015&group=26&gblog=37 http://waleelaksana.bloggang.com/rss <![CDATA[~*~ ลมหนาว ~*~]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=waleelaksana&month=19-10-2015&group=26&gblog=37 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=waleelaksana&month=19-10-2015&group=26&gblog=37 Mon, 19 Oct 2015 19:49:32 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=waleelaksana&month=01-10-2015&group=26&gblog=35 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=waleelaksana&month=01-10-2015&group=26&gblog=35 http://waleelaksana.bloggang.com/rss <![CDATA[~*~ ฝนสุดท้าย ~*~]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=waleelaksana&month=01-10-2015&group=26&gblog=35 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=waleelaksana&month=01-10-2015&group=26&gblog=35 Thu, 01 Oct 2015 21:33:21 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=waleelaksana&month=23-06-2015&group=26&gblog=34 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=waleelaksana&month=23-06-2015&group=26&gblog=34 http://waleelaksana.bloggang.com/rss <![CDATA[~*~ บ่วงสัญญา ~*~]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=waleelaksana&month=23-06-2015&group=26&gblog=34 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=waleelaksana&month=23-06-2015&group=26&gblog=34 Tue, 23 Jun 2015 21:40:46 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=waleelaksana&month=18-08-2014&group=26&gblog=32 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=waleelaksana&month=18-08-2014&group=26&gblog=32 http://waleelaksana.bloggang.com/rss <![CDATA[~*~ คืนสุดท้าย ~*~ ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=waleelaksana&month=18-08-2014&group=26&gblog=32 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=waleelaksana&month=18-08-2014&group=26&gblog=32 Mon, 18 Aug 2014 21:49:15 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=waleelaksana&month=30-03-2014&group=26&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=waleelaksana&month=30-03-2014&group=26&gblog=16 http://waleelaksana.bloggang.com/rss <![CDATA[~*~ กร่อน ~*~]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=waleelaksana&month=30-03-2014&group=26&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=waleelaksana&month=30-03-2014&group=26&gblog=16 Sun, 30 Mar 2014 21:53:43 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=waleelaksana&month=23-03-2014&group=26&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=waleelaksana&month=23-03-2014&group=26&gblog=15 http://waleelaksana.bloggang.com/rss <![CDATA[~*~ แสนคำนึง ~*~]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=waleelaksana&month=23-03-2014&group=26&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=waleelaksana&month=23-03-2014&group=26&gblog=15 Sun, 23 Mar 2014 19:46:21 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=waleelaksana&month=17-03-2014&group=26&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=waleelaksana&month=17-03-2014&group=26&gblog=14 http://waleelaksana.bloggang.com/rss <![CDATA[~*~ เพียงฝัน ~*~]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=waleelaksana&month=17-03-2014&group=26&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=waleelaksana&month=17-03-2014&group=26&gblog=14 Mon, 17 Mar 2014 19:54:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=waleelaksana&month=28-02-2014&group=26&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=waleelaksana&month=28-02-2014&group=26&gblog=12 http://waleelaksana.bloggang.com/rss <![CDATA[~*~ เพื่อคุณ..... ~*~]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=waleelaksana&month=28-02-2014&group=26&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=waleelaksana&month=28-02-2014&group=26&gblog=12 Fri, 28 Feb 2014 19:58:38 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=waleelaksana&month=23-02-2014&group=26&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=waleelaksana&month=23-02-2014&group=26&gblog=11 http://waleelaksana.bloggang.com/rss <![CDATA[~*~ เมื่อถึงวันนั้น ~*~]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=waleelaksana&month=23-02-2014&group=26&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=waleelaksana&month=23-02-2014&group=26&gblog=11 Sun, 23 Feb 2014 21:42:36 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=waleelaksana&month=31-01-2014&group=26&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=waleelaksana&month=31-01-2014&group=26&gblog=10 http://waleelaksana.bloggang.com/rss <![CDATA[~*~ แสงแห่งใจ ~*~]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=waleelaksana&month=31-01-2014&group=26&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=waleelaksana&month=31-01-2014&group=26&gblog=10 Fri, 31 Jan 2014 20:14:00 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=waleelaksana&month=05-08-2013&group=26&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=waleelaksana&month=05-08-2013&group=26&gblog=9 http://waleelaksana.bloggang.com/rss <![CDATA[~*~ คิดถึง ~*~]]> บันทึกแห่งความทรงจำ ขอได้รับความขอบคุณ ด้วยใจวลีลักษณา ....]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=waleelaksana&month=05-08-2013&group=26&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=waleelaksana&month=05-08-2013&group=26&gblog=9 Mon, 05 Aug 2013 21:46:12 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=waleelaksana&month=10-01-2014&group=26&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=waleelaksana&month=10-01-2014&group=26&gblog=7 http://waleelaksana.bloggang.com/rss <![CDATA[~*~ ในม่านหมอก ~*~]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=waleelaksana&month=10-01-2014&group=26&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=waleelaksana&month=10-01-2014&group=26&gblog=7 Fri, 10 Jan 2014 22:08:00 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=waleelaksana&month=30-12-2013&group=26&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=waleelaksana&month=30-12-2013&group=26&gblog=6 http://waleelaksana.bloggang.com/rss <![CDATA[~*~ เอื้องป่า ~*~]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=waleelaksana&month=30-12-2013&group=26&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=waleelaksana&month=30-12-2013&group=26&gblog=6 Mon, 30 Dec 2013 21:44:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=waleelaksana&month=12-12-2013&group=26&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=waleelaksana&month=12-12-2013&group=26&gblog=5 http://waleelaksana.bloggang.com/rss <![CDATA[~*~ ม่อนเอื้อง..เมืองเหมย ~*~]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=waleelaksana&month=12-12-2013&group=26&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=waleelaksana&month=12-12-2013&group=26&gblog=5 Thu, 12 Dec 2013 20:30:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=waleelaksana&month=20-09-2013&group=26&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=waleelaksana&month=20-09-2013&group=26&gblog=3 http://waleelaksana.bloggang.com/rss <![CDATA[~*~ ปลายฝน ~*~]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=waleelaksana&month=20-09-2013&group=26&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=waleelaksana&month=20-09-2013&group=26&gblog=3 Fri, 20 Sep 2013 20:35:12 +0700