วลีลักษณา http://waleelaksana.bloggang.com Recently Posted th bloggang@pantip.com Copyright, 2007 BlogGang.com Fri, 09 Nov 2007 23:30:00 +0700 Mon, 09 Nov 2007 23:30:30 +0700 Pico 4.8 bloggang@pantip.com Bloggang http://www.bloggang.com http://www.bloggang.com/template/theme/0/images/hall.gif 221 54 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=waleelaksana&month=09-04-2021&group=26&gblog=182 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=waleelaksana&month=09-04-2021&group=26&gblog=182 http://waleelaksana.bloggang.com/rss <![CDATA[~*~ คลื่น ~*~]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=waleelaksana&month=09-04-2021&group=26&gblog=182 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=waleelaksana&month=09-04-2021&group=26&gblog=182 Fri, 09 Apr 2021 21:03:18 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=waleelaksana&month=16-09-2020&group=26&gblog=181 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=waleelaksana&month=16-09-2020&group=26&gblog=181 http://waleelaksana.bloggang.com/rss <![CDATA[~*~ ดาวดวงนั้น ~*~]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=waleelaksana&month=16-09-2020&group=26&gblog=181 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=waleelaksana&month=16-09-2020&group=26&gblog=181 Wed, 16 Sep 2020 20:48:19 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=waleelaksana&month=10-09-2020&group=26&gblog=180 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=waleelaksana&month=10-09-2020&group=26&gblog=180 http://waleelaksana.bloggang.com/rss <![CDATA[~*~ แดนมายา ~*~]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=waleelaksana&month=10-09-2020&group=26&gblog=180 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=waleelaksana&month=10-09-2020&group=26&gblog=180 Thu, 10 Sep 2020 0:01:51 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=waleelaksana&month=21-08-2020&group=26&gblog=179 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=waleelaksana&month=21-08-2020&group=26&gblog=179 http://waleelaksana.bloggang.com/rss <![CDATA[~*~ เลือดเจ้าพระยา ~*~]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=waleelaksana&month=21-08-2020&group=26&gblog=179 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=waleelaksana&month=21-08-2020&group=26&gblog=179 Fri, 21 Aug 2020 14:29:03 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=waleelaksana&month=06-08-2020&group=26&gblog=178 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=waleelaksana&month=06-08-2020&group=26&gblog=178 http://waleelaksana.bloggang.com/rss <![CDATA[~*~ ห้วงอรรณพ ~*~]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=waleelaksana&month=06-08-2020&group=26&gblog=178 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=waleelaksana&month=06-08-2020&group=26&gblog=178 Thu, 06 Aug 2020 11:23:55 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=waleelaksana&month=26-07-2020&group=26&gblog=177 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=waleelaksana&month=26-07-2020&group=26&gblog=177 http://waleelaksana.bloggang.com/rss <![CDATA[~*~ น้ำค้างกลางฤดูฝน ~*~ ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=waleelaksana&month=26-07-2020&group=26&gblog=177 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=waleelaksana&month=26-07-2020&group=26&gblog=177 Sun, 26 Jul 2020 17:19:44 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=waleelaksana&month=16-07-2020&group=26&gblog=176 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=waleelaksana&month=16-07-2020&group=26&gblog=176 http://waleelaksana.bloggang.com/rss <![CDATA[~*~ สมบัติบ้า ~*~]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=waleelaksana&month=16-07-2020&group=26&gblog=176 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=waleelaksana&month=16-07-2020&group=26&gblog=176 Thu, 16 Jul 2020 20:34:27 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=waleelaksana&month=06-07-2020&group=26&gblog=175 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=waleelaksana&month=06-07-2020&group=26&gblog=175 http://waleelaksana.bloggang.com/rss <![CDATA[~*~ กระซิบสั่งถึงฝั่งทราย ~*~*]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=waleelaksana&month=06-07-2020&group=26&gblog=175 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=waleelaksana&month=06-07-2020&group=26&gblog=175 Mon, 06 Jul 2020 21:28:27 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=waleelaksana&month=02-07-2020&group=26&gblog=174 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=waleelaksana&month=02-07-2020&group=26&gblog=174 http://waleelaksana.bloggang.com/rss <![CDATA[~*~ วัสสานฤดู ~*~*]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=waleelaksana&month=02-07-2020&group=26&gblog=174 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=waleelaksana&month=02-07-2020&group=26&gblog=174 Thu, 02 Jul 2020 10:57:09 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=waleelaksana&month=25-06-2020&group=26&gblog=173 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=waleelaksana&month=25-06-2020&group=26&gblog=173 http://waleelaksana.bloggang.com/rss <![CDATA[~*~ ใบไม้ร่วง ~*~ ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=waleelaksana&month=25-06-2020&group=26&gblog=173 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=waleelaksana&month=25-06-2020&group=26&gblog=173 Thu, 25 Jun 2020 16:44:37 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=waleelaksana&month=19-06-2020&group=26&gblog=172 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=waleelaksana&month=19-06-2020&group=26&gblog=172 http://waleelaksana.bloggang.com/rss <![CDATA[~*~ เพรงลิขิต ~*~]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=waleelaksana&month=19-06-2020&group=26&gblog=172 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=waleelaksana&month=19-06-2020&group=26&gblog=172 Fri, 19 Jun 2020 10:14:36 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=waleelaksana&month=12-06-2020&group=26&gblog=171 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=waleelaksana&month=12-06-2020&group=26&gblog=171 http://waleelaksana.bloggang.com/rss <![CDATA[~*~ ปลายคิมหันต์ ~*~]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=waleelaksana&month=12-06-2020&group=26&gblog=171 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=waleelaksana&month=12-06-2020&group=26&gblog=171 Fri, 12 Jun 2020 15:21:56 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=waleelaksana&month=05-05-2020&group=26&gblog=170 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=waleelaksana&month=05-05-2020&group=26&gblog=170 http://waleelaksana.bloggang.com/rss <![CDATA[~*~ คู่ใจ ~*~]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=waleelaksana&month=05-05-2020&group=26&gblog=170 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=waleelaksana&month=05-05-2020&group=26&gblog=170 Tue, 05 May 2020 22:02:46 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=waleelaksana&month=01-05-2020&group=26&gblog=169 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=waleelaksana&month=01-05-2020&group=26&gblog=169 http://waleelaksana.bloggang.com/rss <![CDATA[~*~ จำพราก ~*~]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=waleelaksana&month=01-05-2020&group=26&gblog=169 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=waleelaksana&month=01-05-2020&group=26&gblog=169 Fri, 01 May 2020 21:34:49 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=waleelaksana&month=27-03-2020&group=26&gblog=168 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=waleelaksana&month=27-03-2020&group=26&gblog=168 http://waleelaksana.bloggang.com/rss <![CDATA[~*~ คิมหันต์ ~*~]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=waleelaksana&month=27-03-2020&group=26&gblog=168 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=waleelaksana&month=27-03-2020&group=26&gblog=168 Fri, 27 Mar 2020 18:40:25 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=waleelaksana&month=01-03-2020&group=26&gblog=167 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=waleelaksana&month=01-03-2020&group=26&gblog=167 http://waleelaksana.bloggang.com/rss <![CDATA[~*~ ข้ามไม่ไหว ไปไม่เป็น ~*~]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=waleelaksana&month=01-03-2020&group=26&gblog=167 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=waleelaksana&month=01-03-2020&group=26&gblog=167 Sun, 01 Mar 2020 22:12:36 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=waleelaksana&month=28-02-2020&group=26&gblog=166 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=waleelaksana&month=28-02-2020&group=26&gblog=166 http://waleelaksana.bloggang.com/rss <![CDATA[ ~*~ สัลลาปังคพิสัย ~*~]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=waleelaksana&month=28-02-2020&group=26&gblog=166 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=waleelaksana&month=28-02-2020&group=26&gblog=166 Fri, 28 Feb 2020 20:11:57 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=waleelaksana&month=21-02-2020&group=26&gblog=165 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=waleelaksana&month=21-02-2020&group=26&gblog=165 http://waleelaksana.bloggang.com/rss <![CDATA[~*~ รุ้ง ~*~]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=waleelaksana&month=21-02-2020&group=26&gblog=165 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=waleelaksana&month=21-02-2020&group=26&gblog=165 Fri, 21 Feb 2020 20:12:56 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=waleelaksana&month=07-02-2020&group=26&gblog=164 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=waleelaksana&month=07-02-2020&group=26&gblog=164 http://waleelaksana.bloggang.com/rss <![CDATA[~*~ แพ้ใจ ~*~]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=waleelaksana&month=07-02-2020&group=26&gblog=164 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=waleelaksana&month=07-02-2020&group=26&gblog=164 Fri, 07 Feb 2020 9:23:18 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=waleelaksana&month=27-01-2020&group=26&gblog=163 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=waleelaksana&month=27-01-2020&group=26&gblog=163 http://waleelaksana.bloggang.com/rss <![CDATA[~*~ ดอกรัก ~*~ ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=waleelaksana&month=27-01-2020&group=26&gblog=163 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=waleelaksana&month=27-01-2020&group=26&gblog=163 Mon, 27 Jan 2020 12:28:01 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=waleelaksana&month=16-01-2020&group=26&gblog=162 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=waleelaksana&month=16-01-2020&group=26&gblog=162 http://waleelaksana.bloggang.com/rss <![CDATA[~*~ ปาริชาติ ~*~]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=waleelaksana&month=16-01-2020&group=26&gblog=162 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=waleelaksana&month=16-01-2020&group=26&gblog=162 Thu, 16 Jan 2020 21:38:01 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=waleelaksana&month=11-01-2020&group=26&gblog=161 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=waleelaksana&month=11-01-2020&group=26&gblog=161 http://waleelaksana.bloggang.com/rss <![CDATA[~*~ ถนนชีวิต ~*~]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=waleelaksana&month=11-01-2020&group=26&gblog=161 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=waleelaksana&month=11-01-2020&group=26&gblog=161 Sat, 11 Jan 2020 13:50:04 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=waleelaksana&month=04-01-2020&group=26&gblog=160 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=waleelaksana&month=04-01-2020&group=26&gblog=160 http://waleelaksana.bloggang.com/rss <![CDATA[~*~ จินตลีลา ~*~]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=waleelaksana&month=04-01-2020&group=26&gblog=160 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=waleelaksana&month=04-01-2020&group=26&gblog=160 Sat, 04 Jan 2020 12:17:00 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=waleelaksana&month=15-12-2019&group=26&gblog=159 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=waleelaksana&month=15-12-2019&group=26&gblog=159 http://waleelaksana.bloggang.com/rss <![CDATA[~*~ ถ้อยแถลงส่งท้ายปี ๒๕๖๒ ~*~]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=waleelaksana&month=15-12-2019&group=26&gblog=159 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=waleelaksana&month=15-12-2019&group=26&gblog=159 Sun, 15 Dec 2019 16:23:16 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=waleelaksana&month=02-09-2012&group=26&gblog=157 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=waleelaksana&month=02-09-2012&group=26&gblog=157 http://waleelaksana.bloggang.com/rss <![CDATA[~*~ หลังม่านหมอก ~*~]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=waleelaksana&month=02-09-2012&group=26&gblog=157 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=waleelaksana&month=02-09-2012&group=26&gblog=157 Sun, 02 Sep 2012 13:53:32 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=waleelaksana&month=09-12-2019&group=26&gblog=156 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=waleelaksana&month=09-12-2019&group=26&gblog=156 http://waleelaksana.bloggang.com/rss <![CDATA[~*~ สัจจา~*~]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=waleelaksana&month=09-12-2019&group=26&gblog=156 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=waleelaksana&month=09-12-2019&group=26&gblog=156 Mon, 09 Dec 2019 13:20:52 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=waleelaksana&month=13-11-2019&group=26&gblog=155 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=waleelaksana&month=13-11-2019&group=26&gblog=155 http://waleelaksana.bloggang.com/rss <![CDATA[~*~ ในลมหนาว ~*~]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=waleelaksana&month=13-11-2019&group=26&gblog=155 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=waleelaksana&month=13-11-2019&group=26&gblog=155 Wed, 13 Nov 2019 15:14:57 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=waleelaksana&month=18-08-2019&group=26&gblog=154 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=waleelaksana&month=18-08-2019&group=26&gblog=154 http://waleelaksana.bloggang.com/rss <![CDATA[ ~*~ ดวงจำปา ~*~]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=waleelaksana&month=18-08-2019&group=26&gblog=154 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=waleelaksana&month=18-08-2019&group=26&gblog=154 Sun, 18 Aug 2019 15:20:13 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=waleelaksana&month=25-08-2019&group=26&gblog=153 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=waleelaksana&month=25-08-2019&group=26&gblog=153 http://waleelaksana.bloggang.com/rss <![CDATA[~*~ สลันทมสุมาลย์ ~*~ ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=waleelaksana&month=25-08-2019&group=26&gblog=153 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=waleelaksana&month=25-08-2019&group=26&gblog=153 Sun, 25 Aug 2019 15:19:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=waleelaksana&month=04-09-2019&group=26&gblog=152 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=waleelaksana&month=04-09-2019&group=26&gblog=152 http://waleelaksana.bloggang.com/rss <![CDATA[~*~ หนี้รัก ~*~]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=waleelaksana&month=04-09-2019&group=26&gblog=152 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=waleelaksana&month=04-09-2019&group=26&gblog=152 Wed, 04 Sep 2019 15:19:23 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=waleelaksana&month=30-06-2011&group=26&gblog=151 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=waleelaksana&month=30-06-2011&group=26&gblog=151 http://waleelaksana.bloggang.com/rss <![CDATA[~*~ ใจมนุษย์ ~*~]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=waleelaksana&month=30-06-2011&group=26&gblog=151 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=waleelaksana&month=30-06-2011&group=26&gblog=151 Thu, 30 Jun 2011 15:18:55 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=waleelaksana&month=16-01-2012&group=26&gblog=150 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=waleelaksana&month=16-01-2012&group=26&gblog=150 http://waleelaksana.bloggang.com/rss <![CDATA[~*~ โลกร้าง..บนทางฝัน ~*~]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=waleelaksana&month=16-01-2012&group=26&gblog=150 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=waleelaksana&month=16-01-2012&group=26&gblog=150 Mon, 16 Jan 2012 18:52:01 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=waleelaksana&month=14-08-2012&group=26&gblog=149 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=waleelaksana&month=14-08-2012&group=26&gblog=149 http://waleelaksana.bloggang.com/rss <![CDATA[~*~ รุ้งร้างบนทางลวง ~*~]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=waleelaksana&month=14-08-2012&group=26&gblog=149 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=waleelaksana&month=14-08-2012&group=26&gblog=149 Tue, 14 Aug 2012 15:16:54 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=waleelaksana&month=01-02-2019&group=26&gblog=148 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=waleelaksana&month=01-02-2019&group=26&gblog=148 http://waleelaksana.bloggang.com/rss <![CDATA[~*~ ประกายกรวด ~*~]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=waleelaksana&month=01-02-2019&group=26&gblog=148 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=waleelaksana&month=01-02-2019&group=26&gblog=148 Fri, 01 Feb 2019 15:13:40 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=waleelaksana&month=22-10-2019&group=26&gblog=147 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=waleelaksana&month=22-10-2019&group=26&gblog=147 http://waleelaksana.bloggang.com/rss <![CDATA[~*~ ปลายฝน..ต้นหนาว ~*~]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=waleelaksana&month=22-10-2019&group=26&gblog=147 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=waleelaksana&month=22-10-2019&group=26&gblog=147 Tue, 22 Oct 2019 12:52:02 +0700