วลีลักษณา https://waleelaksana.bloggang.com Recently Posted th bloggang@pantip.com Copyright, 2007 BlogGang.com Fri, 09 Nov 2007 23:30:00 +0700 Mon, 09 Nov 2007 23:30:30 +0700 Pico 4.8 bloggang@pantip.com Bloggang https://www.bloggang.com https://www.bloggang.com/template/theme/0/images/hall.gif 221 54 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=waleelaksana&month=16-10-2017&group=26&gblog=64 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=waleelaksana&month=16-10-2017&group=26&gblog=64 https://waleelaksana.bloggang.com/rss <![CDATA[ ~*~ อสงไขย ~*~]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=waleelaksana&month=16-10-2017&group=26&gblog=64 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=waleelaksana&month=16-10-2017&group=26&gblog=64 Mon, 16 Oct 2017 20:50:22 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=waleelaksana&month=10-10-2017&group=26&gblog=63 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=waleelaksana&month=10-10-2017&group=26&gblog=63 https://waleelaksana.bloggang.com/rss <![CDATA[~*~ พาทย์..รำพัน ~*~]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=waleelaksana&month=10-10-2017&group=26&gblog=63 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=waleelaksana&month=10-10-2017&group=26&gblog=63 Tue, 10 Oct 2017 23:02:22 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=waleelaksana&month=07-10-2017&group=26&gblog=62 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=waleelaksana&month=07-10-2017&group=26&gblog=62 https://waleelaksana.bloggang.com/rss <![CDATA[~*~ อุษาสาง ~*~]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=waleelaksana&month=07-10-2017&group=26&gblog=62 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=waleelaksana&month=07-10-2017&group=26&gblog=62 Sat, 07 Oct 2017 19:36:34 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=waleelaksana&month=02-10-2017&group=26&gblog=61 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=waleelaksana&month=02-10-2017&group=26&gblog=61 https://waleelaksana.bloggang.com/rss <![CDATA[~*~ เดือนแรมดวง ~*~]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=waleelaksana&month=02-10-2017&group=26&gblog=61 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=waleelaksana&month=02-10-2017&group=26&gblog=61 Mon, 02 Oct 2017 20:59:30 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=waleelaksana&month=28-09-2017&group=26&gblog=60 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=waleelaksana&month=28-09-2017&group=26&gblog=60 https://waleelaksana.bloggang.com/rss <![CDATA[~*~ คะนึงหา ~*~]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=waleelaksana&month=28-09-2017&group=26&gblog=60 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=waleelaksana&month=28-09-2017&group=26&gblog=60 Thu, 28 Sep 2017 20:41:32 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=waleelaksana&month=24-09-2017&group=26&gblog=59 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=waleelaksana&month=24-09-2017&group=26&gblog=59 https://waleelaksana.bloggang.com/rss <![CDATA[~*~ หอมร่ำ-รสสุคนธ์ ~*~]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=waleelaksana&month=24-09-2017&group=26&gblog=59 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=waleelaksana&month=24-09-2017&group=26&gblog=59 Sun, 24 Sep 2017 20:54:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=waleelaksana&month=20-09-2017&group=26&gblog=58 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=waleelaksana&month=20-09-2017&group=26&gblog=58 https://waleelaksana.bloggang.com/rss <![CDATA[~*~ หนึ่งในดวงใจ ~*~]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=waleelaksana&month=20-09-2017&group=26&gblog=58 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=waleelaksana&month=20-09-2017&group=26&gblog=58 Wed, 20 Sep 2017 11:00:58 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=waleelaksana&month=17-09-2017&group=26&gblog=57 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=waleelaksana&month=17-09-2017&group=26&gblog=57 https://waleelaksana.bloggang.com/rss <![CDATA[~*~ วรรษาสมัย ~*~]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=waleelaksana&month=17-09-2017&group=26&gblog=57 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=waleelaksana&month=17-09-2017&group=26&gblog=57 Sun, 17 Sep 2017 19:48:18 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=waleelaksana&month=16-09-2017&group=26&gblog=56 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=waleelaksana&month=16-09-2017&group=26&gblog=56 https://waleelaksana.bloggang.com/rss <![CDATA[~*~ วสันตฤดู ~*~]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=waleelaksana&month=16-09-2017&group=26&gblog=56 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=waleelaksana&month=16-09-2017&group=26&gblog=56 Sat, 16 Sep 2017 8:47:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=waleelaksana&month=11-09-2017&group=26&gblog=55 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=waleelaksana&month=11-09-2017&group=26&gblog=55 https://waleelaksana.bloggang.com/rss <![CDATA[~*~ ทะเลระทม.. ~*~]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=waleelaksana&month=11-09-2017&group=26&gblog=55 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=waleelaksana&month=11-09-2017&group=26&gblog=55 Mon, 11 Sep 2017 21:40:40 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=waleelaksana&month=02-09-2017&group=26&gblog=54 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=waleelaksana&month=02-09-2017&group=26&gblog=54 https://waleelaksana.bloggang.com/rss <![CDATA[~*~ ตำนานรัก ~*~]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=waleelaksana&month=02-09-2017&group=26&gblog=54 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=waleelaksana&month=02-09-2017&group=26&gblog=54 Sat, 02 Sep 2017 18:27:11 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=waleelaksana&month=29-08-2017&group=26&gblog=53 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=waleelaksana&month=29-08-2017&group=26&gblog=53 https://waleelaksana.bloggang.com/rss <![CDATA[~*~ สุคันธ์กรรณิการ์ ~*~]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=waleelaksana&month=29-08-2017&group=26&gblog=53 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=waleelaksana&month=29-08-2017&group=26&gblog=53 Tue, 29 Aug 2017 19:18:37 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=waleelaksana&month=25-08-2017&group=26&gblog=52 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=waleelaksana&month=25-08-2017&group=26&gblog=52 https://waleelaksana.bloggang.com/rss <![CDATA[~*~ น้ำคำ-น้ำค้าง ~*~]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=waleelaksana&month=25-08-2017&group=26&gblog=52 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=waleelaksana&month=25-08-2017&group=26&gblog=52 Fri, 25 Aug 2017 8:50:22 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=waleelaksana&month=21-08-2017&group=26&gblog=51 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=waleelaksana&month=21-08-2017&group=26&gblog=51 https://waleelaksana.bloggang.com/rss <![CDATA[~*~ ดอกไม้-น้ำค้าง ~*~]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=waleelaksana&month=21-08-2017&group=26&gblog=51 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=waleelaksana&month=21-08-2017&group=26&gblog=51 Mon, 21 Aug 2017 8:46:31 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=waleelaksana&month=19-08-2017&group=26&gblog=50 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=waleelaksana&month=19-08-2017&group=26&gblog=50 https://waleelaksana.bloggang.com/rss <![CDATA[~*~ กาลวสันต์ ~*~]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=waleelaksana&month=19-08-2017&group=26&gblog=50 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=waleelaksana&month=19-08-2017&group=26&gblog=50 Sat, 19 Aug 2017 8:45:49 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=waleelaksana&month=16-08-2017&group=26&gblog=49 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=waleelaksana&month=16-08-2017&group=26&gblog=49 https://waleelaksana.bloggang.com/rss <![CDATA[~*~ รักหรือไฉน ~*~]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=waleelaksana&month=16-08-2017&group=26&gblog=49 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=waleelaksana&month=16-08-2017&group=26&gblog=49 Wed, 16 Aug 2017 8:45:20 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=waleelaksana&month=09-08-2017&group=26&gblog=48 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=waleelaksana&month=09-08-2017&group=26&gblog=48 https://waleelaksana.bloggang.com/rss <![CDATA[~*~ ลั่นทม ~*~]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=waleelaksana&month=09-08-2017&group=26&gblog=48 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=waleelaksana&month=09-08-2017&group=26&gblog=48 Wed, 09 Aug 2017 8:44:38 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=waleelaksana&month=05-08-2017&group=26&gblog=47 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=waleelaksana&month=05-08-2017&group=26&gblog=47 https://waleelaksana.bloggang.com/rss <![CDATA[~*~ ฝากคำ ~*~]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=waleelaksana&month=05-08-2017&group=26&gblog=47 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=waleelaksana&month=05-08-2017&group=26&gblog=47 Sat, 05 Aug 2017 8:44:15 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=waleelaksana&month=24-07-2017&group=26&gblog=45 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=waleelaksana&month=24-07-2017&group=26&gblog=45 https://waleelaksana.bloggang.com/rss <![CDATA[~*~ ลู่รุ้ง ~*~]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=waleelaksana&month=24-07-2017&group=26&gblog=45 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=waleelaksana&month=24-07-2017&group=26&gblog=45 Mon, 24 Jul 2017 8:43:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=waleelaksana&month=11-03-2017&group=26&gblog=42 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=waleelaksana&month=11-03-2017&group=26&gblog=42 https://waleelaksana.bloggang.com/rss <![CDATA[~*~ แสงแห่งใจ ~*~]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=waleelaksana&month=11-03-2017&group=26&gblog=42 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=waleelaksana&month=11-03-2017&group=26&gblog=42 Sat, 11 Mar 2017 8:42:58 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=waleelaksana&month=11-03-2017&group=26&gblog=41 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=waleelaksana&month=11-03-2017&group=26&gblog=41 https://waleelaksana.bloggang.com/rss <![CDATA[~*~ เงาเลือน..เดือนแรม ~*~]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=waleelaksana&month=11-03-2017&group=26&gblog=41 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=waleelaksana&month=11-03-2017&group=26&gblog=41 Sat, 11 Mar 2017 8:42:04 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=waleelaksana&month=04-06-2016&group=26&gblog=39 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=waleelaksana&month=04-06-2016&group=26&gblog=39 https://waleelaksana.bloggang.com/rss <![CDATA[~*~ ลิขิตฟ้า ~*~]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=waleelaksana&month=04-06-2016&group=26&gblog=39 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=waleelaksana&month=04-06-2016&group=26&gblog=39 Sat, 04 Jun 2016 8:41:38 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=waleelaksana&month=30-01-2016&group=26&gblog=38 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=waleelaksana&month=30-01-2016&group=26&gblog=38 https://waleelaksana.bloggang.com/rss <![CDATA[~*~ บันทึกแห่งฟ้า ~*~]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=waleelaksana&month=30-01-2016&group=26&gblog=38 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=waleelaksana&month=30-01-2016&group=26&gblog=38 Sat, 30 Jan 2016 8:41:03 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=waleelaksana&month=05-08-2013&group=26&gblog=9 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=waleelaksana&month=05-08-2013&group=26&gblog=9 https://waleelaksana.bloggang.com/rss <![CDATA[~*~ คิดถึง ~*~]]> บันทึกแห่งความทรงจำ ขอได้รับความขอบคุณ ด้วยใจวลีลักษณา ....]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=waleelaksana&month=05-08-2013&group=26&gblog=9 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=waleelaksana&month=05-08-2013&group=26&gblog=9 Mon, 05 Aug 2013 21:46:12 +0700